GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PANOMAX RIVER VILLA

– Giá bán dự kiến

– Phương thức thanh toán dự kiến